Lipom je nerakovinný typ nádoru, skládá se z tukových buněk. Nejčastějším místem jeho vzniku bývá podkožní tuková tkáň. Bývá ohraničen jemným pouzdrem. Poměrně častým místem výskytu je podkožní vazivová tkáň. Častěji se vyskytuje u mužů, větší sklon k jeho tvorbě mají muži obézní.