Diallyl sulfid je sloučenina v cibuli, jež v těle zvyšuje produkci důležitého protirakovinného enzymu.