ADHD je porucha, ve které dochází ke kombinaci deficitu pozornosti, hyperaktivity a impulzivity a to především v dětském věku. Projevuje se nesoustředěním, sníženou pozorností a hyperaktivitou. Příčina výskytu není úplně jasná, roli může hrát také dědičnost.