Ablace je forma léčby, která využívá elektrickou energii, teplo a chlad nebo další způsoby, aby odstranila část poškozené tkáně.