Kyčelnice devítilistá roste v stinných lesích, hlavně v smíšených bučinách a ve vlhkých sutích. Charakterizuje svěží humosní půdy příznivých fyzikálních vlastností a bohaté minerálními živinami. V bukových a smíšených listnatých lesích vnějšího karpatského oblouku tvoří v jarním aspektu často rozsáhlé souvislé porosty. V nížině polabské a pomoravské neroste. Je také velmi vzácná v hercynském a sudetském bučinném obvodu a nikdy neroste na kyselých půdách s nahromaděným surovým humusem. Rostlina křížatá, s rozšířením ponticko-orientálním. Kvete v dubnu a květnu.