Kyčelnice cibulkatá roste ve stinných listnatých lesích, nejhojněji v rostlinných společenstvech pásma bučin. Vyskytuje se též ve vlhčích habrových doubravách a útvarech ssuťových, často společně s kyčelnicí devítilistou a bažankou. V polabské nížině neroste. Charakterizuje svěží humosní půdy příznivých fysikálních i chemických vlastností. Označuje se často jako význačný druh bučin hercynských a sudetských. Rozšířena téměř po celé Evropě. Křížatá rostlina, nápadná černohnědými pupeny v paždí hořejších listů, pomocí nichž se vegetativně rozmnožuje. Kvete v dubnu a květnu. Stanovištně typologicky velmi důležitá rostlina.

Zdroj: A. Mezera (Rostliny našich lesů)