Vrbina hajní roste ve vlhkých stinných listnatých lesích, u pramenišť a při lesních potocích ve vyšších polohách, hlavně v oblasti bučin. Roste na vlhkých místech v údolních lesích jasano-javorových a jasano-olšových. Ukazuje velmi příznivé fyzikální i chemické vlastnosti půdy, půdy dostatečně vzdušné, ale při tom svěží až vlhké. Tam, kde se vrbina hajní vyskytuje v údolních porostech s jinými vlhkomilnými rostlinami (ptačinci a pod.), je ukazatelem, že se stanoviště hodí k tomu, aby ho bylo využito ušlechtilými listnáči. Na příznivých stanovištích se objevuje i v poněkud světlejších porostech smrkových, kulturních, pěstovaných v pásmu bývalých smíšených bučin. Rostlina prvosenkovitá, podobná vrbině penízkovité. Má však toliko část lodyhy poléhavé a menší květy. Druh evropský. Kvete od května do července.