Osoby závislé na alkoholu často trpí různými psychickými nemocemi. Delirium tremens, neboli psychóze abuzérů je z nich nejznámější. Abuzérem je člověk, který nadměrně užívá drogy, léčiva, nikotin, alkohol či jiné látky a je na nich závislý. Delirium tremens se zpravidla vyskytuje po několikaletém těžkém abúzu alkoholu. Nejčastěji to postihuje pijáky lihovin, ale může se to objevit i po abúzu piva a vína. Riziko jeho vzniku se zvyšuje při horečnatém zápalu plic či chřipce, při zranění nebo i při vynucené abstinenci například ve vazbě.

Jak se delirium tremens projevuje?

Hlavními příznaky jsou halucinace, a to především zrakové a tělové. Dalšími projevy jsou nápadný třes celého těla, zvýšená teplota a zrychlený tep. U pacienta se střídá nálada od strachu a úzkosti až po euforii. Nemocný má obluzené vědomí, je dezorientovaný místem a časem, nikoliv vlastní osobou.

Jak delirium tremens vzniká?

Obvykle vzniká náhle a často bývá uváděno epileptickým záchvatem. Jindy mu může předcházet stadium úzkosti trvající několik dnů až týdnů. Delirium končí zpravidla po dvou až pěti dnech, u někoho může trvat i déle. Zakončení je buď kritické v podobě dlouhodobého spánku, nebo se jeho projevy zmírňují pozvolna. Ztráta paměti na proběhlý stav je spíše částečná.