Kamejka modronachová roste na výslunných stráních, v světlých listnatých lesích teplých poloh, zejména na půdách bohatých vápnem. V středoevropském lesním území roztroušeně (endemicky), ale pospolitě, zpravidla v menších porostech nebo v shlucích. Hojná v lesích na Karlštejnsku, Buchlovicku a Bučovicku, v oblasti Pavlovských kopců a jinde. Charakteristický druh šípákových hájů a do jisté míry i habrových doubrav na vápencovém podkladě. Její výskyt ve větších porostech ukazuje vždy na větší obsah vápna v půdě. Druh meridionální. Rozkvétá v květnu a červnu. Květy jsou nápadné svou měnivou barvou, takže porosty kamejky jsou v jarním aspektu esteticky velmi působivé. Velmi pěkná rostlina drsnolistá zasluhuje, aby byla chráněna.

Zdroj: A. Mezera (Rostliny našich lesů)