Vrbovka horská roste ve vlhkých stržích, na lesních okrajích, při horských potocích a prameništích, od pahorkatin až do hor. Roste v listnatých, smíšených i jehličnatých lesích, na vlhkých menších holinách a v lesních světlinách, při zastíněných cestách v lesích a křovištích.

Na vlhkých půdách a v okolí podhorských a horských pramenišť tvoří v listnatých nebo smíšených porostech souvislý podrost ve společnosti s některými nivovými bylinami, spolu s vrbovkou chlupatou. Pupalkovitá rostlina eurosibiřského rozšíření. Kvete od konce května po celé léto až do konce září.

Zdroj: A. Mezera (Rostliny našich lesů)