Třemdava bílá roste velmi porůznu v teplých hájích a na výslunných stráních, chlumních loučkách v teplých polohách a na řídce porostlých jižních svazích. Na stinných stráních objevuje se jen na vápnitém podkladě. Nejčastěji roste v oblasti smíšených habrových doubrav na vápnitém podkladě (Karlštejnsko, Křivoklátsko, vnější oblouk Karpat, vápencové půdy jižní Moravy a pod.). Velmi hojná bývá v porostech dubu pýřitého. Druh eurasijský. Kvete od května do června. Nápadná a velmi pěkná rostlina routovitá, celá svérázně voní. Je chráněna.

Zdroj: A. Mezera (Rostliny našich lesů)