Jahodník obecný roste v světlých listnatých i jehličnatých lesích, na mýtinách, keřnatých stráních, pasekách, na lesních suchých lukách a okrajích lesů, od nížin až vysoko do hor. Jedna z prvních rostlin, osídlujících výhozy z příkopů na skeletových půdách v lesích.

Souvislý porost jahodníku v lesních světlinách a na mýtinách je ukazatelem půd přezrálých pro přirozené zmlazování většiny lesních dřevin. Růžokvětá rostlina s rozšířením eurosibiřským. Kvete v květnu a červnu. V teplých polohách roste často společně s jahodníkem obecným jahodník chlumní neboli trávnice a jahodník vyšší čili truskavec. Četní jsou i míšenci všech tří druhů.

Zdroj: A. Mezera (Rostliny našich lesů)