Bika hajní roste ve světlých lesích, od pahorkatin do hor. Nejčastěji v pásmu habrových doubrav a dolní části smíšených bučin. Vyskytuje se mnohem častěji i ve více nebo méně kyselých doubravách nežli druh předcházející. Roste také v kulturních směsích dubu, borovice a habru, v nichž dává ráz celému podrostu. V prosvětlených lesích bývá obvykle hojnější nežli bika chlupatá. Častý dominantní druh V chlumních porostech. Má rozšíření evropské. Kvete v květnu a červnu.