Statiny jsou léky snižující hladinu cholesterolu. Pomáhají při prevenci kardiovaskulárních chorob. Je důležité brát v potaz jejich interakce s dalšími léky.