Bilirubin je žlučové barvivo, které vzniká v těle a má oranžovo-červenou barvu. Nejvíce jej vzniká z krevního barviva a tvoří se ve slezině. K jeho transportu dochází krví a směřuje do jater, kde se spojuje s látkou zvyšující jeho rozpustnost a následně se vylučuje do žluči, s níž se dostává do střev.