Hypnogram je diagram, který shrnuje jednotlivé fáze spánku, měření se provádí ve spánkové laboratoři.