Somatizace jsou tělesné příznaky, které nemají jasnou fyzickou příčinu nebo jsou nepřiměřené danému onemocnění a mohou vznikat z psychologických příčin. Je to jakési přenesení psychického napětí (psychických potíží) do oblasti tělesné.