V světlých lesích a houštinách, na řídce porostlých stráních, okrajích pasek a v lesních světlinách. Nejčastěji v pahorkatinách v oblasti habrových a bukových doubrav. Roste i na mělkých skeletových eluviích v kulturních smrčinách i borech, na starých menších holinách v pasekové sukcesi, jež se vyvíjí v louku. Roste na nejrůznějším geologickém podkladu, obvykle však na půdách písčitých a skeletových. Velmi hojný bývá též v dubových lesích na kyselých půdách (zpravidla degradovaných), kde jej mnohdy nacházíme ve společnosti s kručinkou a čilimníkem černajícím. Rostlina motýlokvětá, rozšíření evropského. Kvete v červenci a srpnu.