Bika chlupatá roste ve stinných listnatých lesích a křovinách, zvláště v původních smíšených bučinách a habrových doubravách. Na mnohých místech tvoří v těchto lesích často souvislé porosty. Roste velmi hojně i v kulturních smrčinách v oblasti bývalých smíšených bučin a habrových doubrav. Řídké porosty biky chlupaté jsou ukazatelem příznivě probíhající humifikace a zralosti půdy pro přirozené zmlazování porostů. Sítinovitá rostlina s rozšířením amfiboreálním. Kvete od dubna do května.