Holterovo monitorování je způsob sledování EKG záznamu pacienta v průběhu 24 hodin při jeho běžných denních činnostech. Pro sledování se využívá přístroj s 1-2 elektrodami, které se umísťují na tělo pacienta. Lékař zkoumá křivku EKG, která je výsledkem záznamu.