Hexavakcína je druh vakcíny, která umožňuje očkování proti šesti různým chorobám naráz. Díky této vakcíně se snižuje počet očkování a současně se snižuje riziko vzniku nežádoucích účinků, které se při očkování mohou objevit. Tento druh vakcinace se nejčastěji využívá u malých dětí proti záškrtu, tetanu, černému kašli, virovému zánětu jater, dětské obrně a bakterii způsobující závažné druhy infekcí.