Dekompresní nemoc je chorobný stav, který vzniká při náhlém poklesu tlaku, ve kterém se organismus vyskytuje, především při rychlém návratu k tlaku normálnímu a to z prostředí, kde je tlak zvýšený. Objevuje se také při náhlém poklesu vzduchu v případě poruchy těsnosti kabiny v letadle.