Glaukom (zelený zákal) je onemocnění, jehož charakteristickým znakem je zvýšený nitrooční tlak a následné změny vnitřních částí oka s poškozením zrakového nervu. Tyto faktory vedou k poruchám vidění. Objevuje se především u střední a starší generace. Může se jednat o glaukom primární, který se objevuje na zdravém oku, nebo sekundární, jež je následkem jiného onemocnění oka.