Granulační tkáň je tkáň, která se vytváří nově a to v místech poškození. Díky ní dochází k hojení rány a vytváří se z ní jizva.