Astigmatismus je zastřené vidění způsobené nepravidelným zakřivením rohovky.