Degenerace je proces, při kterém dochází k úbytku až ztrátě specializovaných buněk, tkání nebo orgánů. Je to výsledek působení celé řady faktorů. Patří mezi ně nemoc, porucha prokrvení či procesy stárnutí. Orgán, který je takto změněný, není schopen vykonávat svoji původní funkci, což se projevuje především při zátěži organismu.