Gerontologie je vědní obor, který se zabývá studiem změn v lidském organismu, jež nastávají s přibývajícím věkem. Patří do něj zkoumání nejen zdravotních, ale také psychologických a sociálních důsledků procesu stárnutí.