Erytrocyt je červená krvinka. Je bez jádra a obsahuje hemoglobin, což je červené krevní barvivo. Jeho hlavním úkolem je přenášet kyslík. Erytrocyty vznikají a vyvíjejí se v kostní dřeni. Staré či poškozené buňky vychytává slezina.