Mutace je proces, při kterém dochází ke změně genetického materiálu, který dědí další generace. Způsobuje ji celá řada faktorů. Může způsobovat závažná onemocnění nebo vrozené vady.