Dysfázie je porucha tvorby a porozumění řeči jako následek poruchy funkcí mozku.