Sekundární osteoporóza je ztráta kostní hmoty spojená s identifikovatelným onemocněním, léčbou určitými léky nebo nehybností. Díky svému původu je snadněji léčitelná, než osteoporóza primární, která vzniká v důsledku nízké koncentrace hormonů v těle, snížené hustoty kostní tkáně v důsledku vyššího věku nebo při nedostatečné pohybové aktivitě.