Dymnivka dutá roste v humosních listnatých lesích, v křovinatých hájích teplejších poloh, v pobřežních houštinách. Na slunných svazích v oblasti habrových doubrav tvoří velmi často souvislý podrost. Zvláště nápadné jsou tyto porosty v jarním aspektu. V létě porost dymnivky ustoupí jiným bylinám nebo travním porostům. Ukazatel úrodných, minerálně bohatých půd od luhů až po spodní okraj typických bučin. Považuje se za význačný druh habrových doubrav. Rostlina dymnivkovitá s evropským rozšířením. Kvete od konce března do konce dubna nebo počátku května. Druh se silnou nitrofilní tendencí.