Jarmanka větší roste na zastíněných březích potoků a v pobřežních houštinách, v luhových útvarech podhorských, v hájích v poněkud teplejších polohách nebo na výhřevnějších půdách. Nejhojněji na půdách vzniklých větráním opuk a slínů v podhorských oblastech. Hojně se vyskytuje v oblasti habrových doubrav, v pahorkatinách, méně hojná bývá v uzavřených bučinách. V pásmu bučin provází více vlhké svahy a svěží půdy habrových javořin, v nichž se projevuje jako prvek vegetace hájové. Ve vyšších polohách roste na lesních okrajích a údolních lukách. Okoličnatá rostlina s rozšířením evropským. Velmi pěkná, botanicky zajímavá květina. Doporučuje se ji chránit, i když nelze říci, že je v našich lesích příliš vzácná. Jejích stanovišť vlivem kultury neustále ubývá. Kvete v červenci a srpnu.