Dominantní faktor je velmi důležitý, jelikož kontroluje jistou vlastnost v organismu a může mít dvě podoby. Například gen určující výšku rostliny může být buď malý, nebo velký. Dotyčná rostlina může mít obě podoby, každou od jiného z rodičů. O té formě genu, která nakonec o výšce rozhodne, se říká, že je dominantní.