Roste v pobřežních houštinách v zaplavovaném území, zvláště v bezprostřední blízkosti vodních toků, na plochých terasách a v údolních nivách. Charakterizuje oblast smíšených listnatých lesů a luhových lesních útvarů. Hojný bývá v lesích jasanojavorových (Acereto-Fraxinelum), na kamenitých terasách, v hlubokých údolích, v pásmu bučin a habrových doubrav.

Často přichází v menších porostech v lužních olšinách a na mokrých humosních, minerálně bohatých skeletových půdách v stinných listnatých lesích, a to od nížin a pahorkatin až do hor. Rostlina složnokvětá evropského rozšíření. Kvete před vyrašením listů od března do dubna.