Civilizační nemoc je onemocnění, jehož vznik podmiňuje nejen civilizace, ale také způsob života jedince. Vliv na její vznik má i životní prostředí. Mezi nejběžnější příklady patří choroby srdce či cév. Ty bývají velmi často příčinou úmrtí v zemích s vyspělým průmyslem. Oproti tomu v oblastech zaostalých to nejčastěji bývají choroby infekční.