CFS je zkratka pro chronický únavový syndrom – poruchu, která pokračuje těžkou únavou, jež ovlivňuje jedince natolik, že nemůže správně fungovat.