Kokořík mnohokvětý roste v listnatých lesích na keřnatých stráních a v hájích. Největšího rozvoje dosahuje ve vyšších polohách chlumních útvarů oblasti habrových doubrav a v pahorkatinách spodního okraje smíšených bučin. Vzácně roste i v oblasti degradovaných habrových doubrav. Velmi zřídka v lesích smrkových na stanovištích listnatých dřevin v pásmu bučin. Většinou roste společně s kokoříkem lékařským, jenž vyznačuje sušší polohy teplých středoevropských doubrav. Druhy eurasijské, patřící k rostlinám liliovitým. Kvetou v květnu a červnu. Kokořík mnohokvětý má po 3-5, kokořík lékařský 1-2 květy na úžlabních stopkách.