Bypass je postup používaný pro přesměrování toku krve – u srdce kolem blokované koronární tepny.