Balbuties (koktavost) je funkční porucha řeči, na níž má podíl dědičnost či psychické vlivy. Může se zhoršovat při stresových situacích. Pro léčbu se využívá odborná péče z oblasti logopedie a velmi důležitou roli také hraje rodinné zázemí. Je vhodná i psychoterapie.