Bulimie je onemocnění psychického původu, během něhož se střídají fáze přejídání s hladověním. Většinou se objevuje u žen, které berou přejídání jako zdroj útěchy. Tyto ženy většinou mívají velmi nízké sebevědomí.