Antisepse je postup, který slouží pro co největší omezení výskytu choroboplodných zárodků v určitém prostředí. Je to jeden z velmi důležitých předpokladů pro chirurgické zákroky. Dá se docílit pomocí dezinfekce.