Bršlice obecná roste ve vlhkých křovinách a luzích na humosních úrodných půdách, v zastíněných zahradách a plotech, často v souvislých porostech. V mělkých příkopech a u cest, od nížin až do pásma svěžích humosních bučin. Vyznačuje úrodné půdy s příznivě probíhající humifikací, v kulturních jehličnatých lesích stanoviště dřevin listnatých. Rostlina okoličnatá, rozšíření eurosibiřského. Rozkvétá v květnu až červenci. Druh nitrofilní.