Biopsie je odebrání malého kousku tkáně za účelem zkoumání.