Rezistence je schopnost patogenu odolávat léčbě, která byla v minulosti úspěšná. Obvykle je to výsledek genetické mutace. Rezistence může být antibiotiková (odolnost mikrobů vůči antibiotikům), biologická (odolnost vůči nepříznivým vlivům prostředí) nebo imunologická.