Interferony jsou proteiny vyrobené v těle na ochranu proti virům, bakteriím a jiným škodlivým látkám.