Bažanka lesní roste ve stinných, zvláště listnatých lesích na všech půdních druzích. Charakterizuje svěží humosní úrodné půdy oblasti bučin, na nichž roste často v souvislých porostech, v jarním aspektu zvláště nápadných.

Bažankové vegetační (porostní) typy se vyskytují v luzích a luhových útvarech, v habrových doubravách, smíšených bučinách, a to jak v bučinách dubových, tak i v bučinách jedlových. Hojné jsou i v útvarech suťových a v jiných, půdními podmínkami ustálených společenstvech. Stanoviště bažanky se všeobecně považují za nejpříznivější pro rozvoj lesa. Bažanka je ukazatelem nejlepších bonit lesních půd. Roste ve sdruženích s jinými bylinami, nejčastěji s kopřivou, netýkavkou, čistcem, kyčelnicí, mařinkou a jinými mesofilními druhy. Pryšcovitá rostlina s evropským rozšířením. Jedna z nejdůležitějších stanovištně typologických rostlin.

Zdroj: A. Mezera (Rostliny našich lesů)