Nitrosaminy jsou látky vyvolávající zhoubné bujení u laboratorních zvířat, což bylo prokázáno nesčetnými pokusy. Tyto látky vnikají reakcí nitridů s aminy. Doposud se však nepotvrdila spojitost mezi nitrosaminy a rakovinou u lidí. Ovšem také je známo, že v oblastech, kde je velice rozšířená hojná konzumace uzených potravin (u nichž se užívá konzervace a preparace dusičnany), je častější výskyt rakoviny jícnu a žaludku (například v Japonsku).