Aura je stav, který velmi často předchází záchvatu epilepsie či migrény. Objevují se při ní smyslové vjemy, jejichž původ není v okolí, nýbrž v nervové soustavě jedince. Může se jednat o vjemy zrakové, sluchové, čichové či vjemy z útrob.