Psychosomatické potíže jsou funkční poruchy či příznaky onemocnění, které se týkají nejen těla, ale i mysli. Navenek se projevují jako tělesné problémy, mají však svůj prvopočátek v potížích psychických. Duševní vypětí se tak promítá do funkce jednotlivých orgánů a psychická zátěž může dokonce vést i k fyzickým problémům.